top of page
Banner 2.png

ÅNDEDRETTSVERN

Vernemasker

Luftbåren forurensning i form av gass, damp eller farlige partikler kan skade både på lunger og andre vitale organer.

 

Åndedrettsvern bør benyttes ved:

  • opphold eller arbeid i forurenset atmosfære uten at andre vernetiltak er innført

  • fjerning av søl eller forurensning

  • vedlikehold og rengjøring

  • korte arbeidsoperasjoner med høy forurensning

Filterklasse P3 - brukes når støvet inneholder giftige/kreftfremkallende stoffer, soppsporer, midd, virus, bakterier, og plantevernpulver

Ønsker du mer informasjon om produktene?
Bestill vår rikholdige produktkatalog!

bottom of page