top of page
Banner 2.png

ANSIKT

Ansiktsvern

Du må bruke øyevern i form av ansiktsskjerm eller visir når du arbeider under forhold med fare for flyvende gjenstander og partikler, ekstrem varmepåvirkning eller risiko for å få sprøyt av farlige stoffer eller etsende damper og gasser i ansiktet.

Sikkerhetsstandarden EN 166 definerer vernebriller som primært øyevern, og i kombinasjon med ansiktsskjermer og visirer oppnår du optimal beskyttelse hvis du arbeider under forholdene som er beskrevet ovenfor.

Ønsker du mer informasjon om produktene?
Bestill vår rikholdige produktkatalog!

bottom of page