top of page
Banner 2.png

HØRSELVERN

Ørepropper og øreklokker

Vi tilbyr hørselvern og ulike ørepropper, både engangs- og flergangspropper med varierende demping.

Alle hørselvern produktene er testet og godkjent i henhold til kategori 3 i PPE (EU) 2016/425 regulativet og produksjonen er underlagt årlige kontroller og de strengeste evalueringsprosedyrene for overensstemmelse med regulativet

Ønsker du mer informasjon om produktene?
Bestill vår rikholdige produktkatalog!

bottom of page